Setup Menus in Admin Panel

רפואה בנשמה

הפקולטה לרפואה ע”ש אדלסון של אוניברסיטת אריאל בשומרון

הפקולטה לרפואה ע”ש אדלסון של אוניברסיטת אריאל בשומרון

הפקולטה לרפואה ע”ש אדלסון של אוניברסיטת אריאל בשומרון הינו בית הספר לרפואה השישי שיוקם בארץ.

הפקולטה לרפואה באריאל תציע תוכנית לימוד לתואר דוקטור ברפואה במסגרת ארבע שנתית לבעלי תואר ראשון ובנוסף תוכנית לימודים לתארים מתקדמים.

התוכנית הארבע שנתית באריאל

התוכנית באריאל הוקמה בתוך מטרה להגדיל את מספר הסטודנטים בארץ ובכך להפחית את מספר הסטודנטים שלומדים רפואה בחו”ל.

התוכנית מיועדת להיפתח באוקטובר 2018. הלימודים הקליניים יתקיימו ככל הנראה ב-5 בתי חולים במרכז.

לקריאה בהרחבה לחצו על: מטרת, מבנה, ודרישות התוכנית.

מבנה התוכנית בפקולטה לרפואה באריאל

בשלב זה אין פרטים רבים לגבי תכנית הלימודים. ברגע שיהיו פרטים נוספים לגבי התוכנית החדשה שתחל נפרסם בהמשך…. 🙂

בחינות המיון לתוכנית

בנוסף לדרישות הבסיסיות שהוצגו קודם, על המועמדים לעמוד ב-4 מבחני מיון: בחינת ידע, שאלון בחשיבה אנליטית, שאלון אישי-ביוגרפי, תחנות מס”ר. למידע מקיף על בחינות המיון לתוכנית הארבע שנתית לרפואה.

לקריאה על יתרונות התוכנית הארבע שנתית.

© כל הזכויות שמורות לפרויקט רפואה בנשמה 2014-2017

Setup Menus in Admin Panel

מעבר לסרגל הכלים