Setup Menus in Admin Panel

רפואה בנשמה

בחינות המיון לתוכנית

בחינות המיון לתוכנית הארבע שנתית

לתוכנית הארבע שנתית לרפואה קיימות 4 בחינות מיון. 4 בחינות מיון אלו הן הקובעות את הסכם של כל מועמד ולפיו מחליטים על הקבלה.

בחינות מיון אלו הן בנוסף לדרישות קורסי הליבה לתוכנית הארבע שנתית לרפואה.

להלן 4 בחינות המיון:

  1. מבחן הידע הבחינה הקשה והמורכבת ביותר הדורשת חודשי הכנה רבים. הבחינה בודקת ידע, הבנה ואינטגרציה בנושאי ביולוגיה- ביוכימיה, ביולוגיה מולקולרית, ביולוגיה של התא ופיזיולוגיה.
  2. שאלון בחשיבה אנליטית שאלון זה הינו של המרכז הארצי ודומה מאוד לבחינה הפסיכומטרית, אך בהיקף קטן יותר.
  3. שאלון אישי ביוגרפי שאלון הבודק את אופי המועמדים בכתב על ידי תיאור תרחישים מעברם, למשל: תאר מקרה בו פגעת בחבר, כיצד הרגשת והאם היית פועל אחרת כיום.
  4. תחנות מס”ר מרכזי הערכה למועמדים הכוללים 8 תחנות שלכל תחנה 10 דקות. תחנות אלו בודקות את אופי המועמדים מול בוחנים.

חשיבות הבחינות בהתאם לקביעת הסכם

כלל הבחינות חשובות, כי כולן משפיעות על הסכם הסופי של המועמדים. עם זאת ישנם הבדלים באחוזים בקביעת הסכם בין הבחינות. לפניכם הערכותינו לחישוב הסכם הראשוני והסופי. חשוב להדגיש שהפילוג המלא בין הבחינות לא פורסם על ידי האוניברסיטאות.

סכם ראשוני

חשוב להדגיש שהפילוג המלא בין הבחינות לא פורסם על ידי האוניברסיטאות. לפניכם הפילוג לפי כל אוניברסיטה לחישוב הסכם הראשוני:

  1. פקולטה לרפואה בצפת- 75% מבחן הידע, ו-25% שאלון בחשיבה אנליטית. 
  2. פקולטה לרפואה בתל אביב- 60% מבחן הידע, ו-40% שאלון בחשיבה אנליטית. 

סכם סופי

חשוב להדגיש שהפילוג המלא בין הבחינות לא פורסם על ידי האוניברסיטאות. לפניכם הפילוג לפי כל אוניברסיטה לחישוב הסכם הסופי:

  1. פקולטה לרפואה בצפת- 50% מבחן הידע, 30% תחנות מס”ר, 10% שאלון ביוגרפי ו-10% שאלון בחשיבה אנליטית. 
  2. פקולטה לרפואה בתל אביב- 55% מבחנים קוגניטיביים (40-45% מבחן הידע + 10-15% שאלון בחשיבה אנליטית) ו-45% מבחנים לא קוגניטיביים (30-35% תחנות מס”ר + 10-15% שאלון ביוגרפי).

 

© כל הזכויות שמורות לפרויקט רפואה בנשמה 2014-2017

Setup Menus in Admin Panel

מעבר לסרגל הכלים