Setup Menus in Admin Panel

רפואה בנשמה

לימודי רפואה בארץ

כיצד ניתן להתקבל לרפואה?
בארץ ישנן שתי דרכים לקבלה:

  1. התוכנית הארבע שנתית לבעלי תואר ראשון– התוכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו”ל וממוצע תואר מעל 79.5. יכולים להירשם גם סטודנטים בשנת הלימודים האחרונה. לפירוט על התוכנית לחצו כאן.
  2. התוכנית השש שנתית– אינה מחייבת תואר ראשון. לפירוט על התוכנית לחצו כאן.

בתום סיום תוכניות אלו, עליכם לבצע שנת סטאז’ בביה”ח בו תוגרלו ובתום סיום שלב זה תוגדרו כרופאים כלליים והינכם רשאים לעסוק ברפואה. תהליך הלימודים יקח לפחות 7 שנים: בחישוב פשוט- סה”כ 5 שנות לימוד בתוכנית ה-4 שנתית (בנוסף ל-3-4 שנים של תואר ראשון), ו-7 שנות לימוד בתוכנית ה-6 שנתית.
לאחר שלב זה ניתן לבחור מקצוע להתמחות (לכל הפחות 4 שנים נוספות).

© כל הזכויות שמורות לפרויקט רפואה בנשמה 2014-2017

Setup Menus in Admin Panel

מעבר לסרגל הכלים