Setup Menus in Admin Panel

רפואה בנשמה

מטרת, מבנה ודרישות התוכנית (קורסי ליבה)

התוכנית הארבע שנתית לרפואה

התוכנית הארבע שנתית לרפואה מיועדת לסטודנטים או בוגרי תואר ראשון (שסיימו בממוצע 79.5 ומעלה) במוסד מוכר מל”ג בארץ או בחו”ל.

התוכנית מתקיימת בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב (ע”ש סאקלר) בפקולטה לרפואה בצפת של אוניברסיטת בר אילן (ע”ש עזריאלי) והחל מאוקטובר 2019 גם בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת אריאל בשומרון (ע”ש אדלסון). קיימות תוכניות 4 שנתיות אחרות בחו”ל- קפריסין ופולין אליהן הקבלה היא שונה.

מטרת התוכנית

התוכנית נוסדה בעקבות החלטת המל”ג ודו”ח ועדת פזי ממשרד הבריאות במטרה להכשיר רופאים ממגוון תחומים אקדמיים, החל ממדעים, מדעי הרוח, הנדסה, מדעי החברה ועוד.

התוכנית מהווה מזור למחסור הגדול במדינת ישראל ברופאים, בריחת מוחות ובכך מאפשרת הכשרה מהירה יותר של רופאים שיעסקו ברפואה בישראל.
בנוסף לכך, התוכנית תעודד הכשרת רופאים-חוקרים.

התוכנית החלה בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב באוקטובר 2008, בפקולטה לרפואה בצפת של אוניברסיטת בר אילן באוקטובר 2011 ובפקולטה לרפואה של אוניברסיטת אריאל בשומרון (ע”ש אדלסון) באוקטובר 2019.

הקמת התוכנית מיישרת קו עם התוכנית האמריקאית ללימודי רפואה: לימודי קדם רפואה- ולאחר מכן לימוד התואר ברפואה הנלמד 4 שנים.

מבנה התוכנית

תוכניות הלימוד לרפואה בארץ נחלקות ל-2:

  1. לימודים קדם קליניים– בהם לומדי את מקצועות הבסיס של הרפואה כגון אנטומיה, היסטולוגיה, פתולוגיה, פיזיולוגיה, אמבריולוגיה ועוד. לימודים אלו כוללים את לימודי מערכות הגוף ופתולוגיות רבות ומגוונות. הלימודים מתקיימים בפקולטה לרפואה. הלימודים הללו מתמקדים בעיקר ביסודות הרפואה ואין לימוד של מקצועות הבסיס כגון ביולוגיה, מתמטיקה ועוד (מפני שנלמדו בתואר הראשון).
  2. לימודים קליניים (clerkship)– התחלת הלימודים בבתי החולים. שלב זה מבוסס על סבבים במחלקות שונות- החל ממחלקות פנימיות ותתי פנימית, כירורגיות ותתי כירורגיות, ילדים, פסיכיאטריה ועוד. הלמידה מבוססת על קבוצות קטנות המתלוות למדריך (tutor) האחראי על הקבוצה.
    בחלק לימודים זה נחשפים בעיקר לחולים והלמידה בחלקה סביב מיטת החולה, יחד עם הרצאות פרונטליות.

לקריאה על דרישות התוכנית באתר החדש

© כל הזכויות שמורות לפרויקט רפואה בנשמה 2014-2017

Setup Menus in Admin Panel

מעבר לסרגל הכלים