Setup Menus in Admin Panel

רפואה בנשמה

מרצים מדהימים ומקצועיים, חוברת שיעורי בית לכל שיעור

עשיתי את הקורס של אגודת הסטודנטים של צפת (רפואה בנשמה). קורס ברמה כזאת עוד לא ראיתי (ויש לי את המצגות של כל החברות). מצגות ברמה גבוהה מאוד, מרצים מדהימים ומקצועיים, חוברת שיעורי בית לכל שיעור לתרגל כל נושא בנפרד, סימולציות לתרגול ברמה גבוהה שנכתבו על ידם, שיעורים שמוקדשים רק לתרגול ופשוט פותרים מלא שאלות של המדריך בכיתה וכמובן מקבלים פתרונות מלאים ועוד…
ממליץ בחום רב!

מאור אפריל 15

© כל הזכויות שמורות לפרויקט רפואה בנשמה 2014-2017

Setup Menus in Admin Panel

מעבר לסרגל הכלים