Setup Menus in Admin Panel

רפואה בנשמה

מדריכים מקצועיים, אכפתיים, נותנים יחס אישי. זמינים תמיד! (לפני, תוך כדי ואחרי השיעור…)

ממליצה מאד על הקורס של אגודת הסטודנטים של צפת (רפואה בנשמה). מדריכים מקצועיים, אכפתיים, נותנים יחס אישי. זמינים תמיד! (לפני, תוך כדי ואחרי השיעור…) לשאלות על החומר הלימודי, וגם לתמוך כשצריך :).

מצגות מושקעות וחוברת תרגול שמשלימה עוד נקודות. המון שעות הדרכה והמון שאלות לתרגול החומר.
מעט תלמידים בכיתה, מה שמאפשר לשאול שאלות ולהתעכב על דברים.

מומלץ!

מליסה אפריל 15

© כל הזכויות שמורות לפרויקט רפואה בנשמה 2014-2017

Setup Menus in Admin Panel

מעבר לסרגל הכלים