Setup Menus in Admin Panel

רפואה בנשמה

תודה על קורס מקצועי, על יחס אכפתי לכל אורך הדרך, על הזמינות הרבה, על הסבלנות במענה לשאלות, על שמירת הקשר והעזרה גם הרבה אחרי שהקורס נגמר

לצוות רפואה בנשמה הרבה תודה על קורס מקצועי, על יחס אכפתי לכל אורך הדרך, על הזמינות הרבה, על הסבלנות במענה לשאלות.. על שמירת הקשר והעזרה גם הרבה אחרי שהקורס נגמר ובתוך הסאגה המתמשכת של הליך הקבלה השנה. היחס החברי מורגש ותורם מאוד למאמץ מומלץ בחום.

ניצן חודורוב אפריל 16

© כל הזכויות שמורות לפרויקט רפואה בנשמה 2014-2017

Setup Menus in Admin Panel

מעבר לסרגל הכלים