Setup Menus in Admin Panel

רפואה בנשמה

“הקורס נתן לי כלים והכוונה מדוייקת להתמודד עם המבחנים בצורה הטובה ביותר. תודה מיוחדת לליאור שהעבירה את הקורס באופן מקצועי ונעים, על הזמינות הרבה, הסבלנות במענה על השאלות והאכפתיות.”

לליאור ולכל צוות רפואה בנשמה, תודה רבה על קורס ביוגרפי+מס״ר מקיף ויסודי. הקורס נתן לי כלים והכוונה מדוייקת להתמודד עם המבחנים בצורה הטובה ביותר. תודה מיוחדת לליאור שהעבירה את הקורס באופן מקצועי ונעים, על הזמינות הרבה, הסבלנות במענה על השאלות והאכפתיות. מומלץ בחום!

קארין בן דרור מר"ב יוני 17

© כל הזכויות שמורות לפרויקט רפואה בנשמה 2014-2017

Setup Menus in Admin Panel

מעבר לסרגל הכלים