Setup Menus in Admin Panel

רפואה בנשמה

“יש תמיכה וליווי לכל אורך הדרך, תמיד יש מענה וכיף בשיעורים. אני מרגישה שהקורס גרם לי להסתכל על הרבה דברים, שקודם לכן לא הייתי מודעת אליהם או שלא שמתי לב. ליאור דוחפת כל הזמן קדימה, ומעודדת להצלחה. יש אווירה משפחתית והרגשה נינוחה בשיעורים.”

הקורס מעולה. יש תמיכה וליווי לכל אורך הדרך, תמיד יש מענה וכיף בשיעורים. אני מרגישה שהקורס גרם לי להסתכל על הרבה דברים, שקודם לכן לא הייתי מודעת אליהם או שלא שמתי לב. ליאור דוחפת כל הזמן קדימה, ומעודדת להצלחה. יש אווירה משפחתית והרגשה נינוחה בשיעורים. מומלץ מאוד!

שני קורנהויזר מר"ב יוני 17

© כל הזכויות שמורות לפרויקט רפואה בנשמה 2014-2017

Setup Menus in Admin Panel

מעבר לסרגל הכלים