Setup Menus in Admin Panel

רפואה בנשמה

“מצטרפת לכל מילות תודה. לא מדובר בעוד קורס אלא הרבה מעבר, המדריכים הכי תומכים ועוזרים. כולנו יודעים עד כמה תהליך קבלה מפחיד והם היו איתנו לאורך כל הדרך וממשיכים.”

המון המון תודה לכל הצוות של רפואה בנשמה! מצטרפת לכל מילות תודה. לא מדובר בעוד קורס אלא הרבה מעבר, המדריכים הכי תומכים ועוזרים. כולנו יודעים עד כמה תהליך קבלה מפחיד והם היו איתנו לאורך כל הדרך וממשיכים. המון המון תודה 💚💚💚.

אולי אוקס ידע אפריל 17, אנליטי 17, מר"ב יוני 17

© כל הזכויות שמורות לפרויקט רפואה בנשמה 2014-2017

Setup Menus in Admin Panel

מעבר לסרגל הכלים