Setup Menus in Admin Panel

רפואה בנשמה

היתרונות הגדולים בעיני זו הזמינות של כל המדריכים וגם שהקורס בנוי ככה שמסיימים את החומר כמעט חודש מראש ונשאר זמן למבחנים

אני גם ממליצה על הקורס של צפת. היתרונות הגדולים בעיני זו הזמינות של כל המדריכים וגם שהקורס בנוי ככה שמסיימים את החומר כמעט חודש מראש ונשאר זמן למבחנים.

אני מסכימה עם ההמלצה של לב ומוסיפה שמבחינת יחס אישי הם היו זמינים כ-ל הזמן ותמיד הרגיש בנוח לפנות אליהם כשמשהו לא ברור. ממליצה בחום!

רעות אפריל 15

© כל הזכויות שמורות לפרויקט רפואה בנשמה 2014-2017

Setup Menus in Admin Panel

מעבר לסרגל הכלים