Setup Menus in Admin Panel

רפואה בנשמה

השקיעו ודרשו בהתאם. פה תקבלו הכל, אני בטוח שלפחות 95% מהחומר שהופיע במבחן ה-GRE נלמד בקורס.

אני עשיתי קורס אצל GRE ביוכימיה של אגודת הסטודנטים בצפת (רפואה בנשמה), ואין לי מה להגיד. חשבתי שאני יודע דבר או שניים בביולוגיה והם חידשו לי המון. השקיעו ודרשו בהתאם, לפעמים אפילו מעבר לרמה של המבחן הזה.
לפי מה שאני הבנתי (ללא ידע אישי) מקומות אחרים רק נותנים את הבסיס… פה תקבלו הכל, אני בטוח שלפחות 95% מהחומר שהופיע במבחן נלמד בקורס.
בהצלחה לכולם 🙂

לב אפריל 15

© כל הזכויות שמורות לפרויקט רפואה בנשמה 2014-2017

Setup Menus in Admin Panel

מעבר לסרגל הכלים